Sản phẩm đang có sẵn
STTTên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa ChỉSố điện thoại
1Thanh Trung94/58, Hòa Bình, 5, Quận 110934306346
2Việt Số 01596, Nguyễn Chí Thanh, F. 4, Quận 1102839561247
3Nhơn Chúng Đường26, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 1102838658413
4Số 114, Ông Ích Khiêm, P 14, Quận 1102838650988
5Kim Loan10, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 1102838619774