STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Long Châu 7 Lê Đại Hành, P15 01217899599
2 Thanh Trung 94/58 Hòa Bình, P5 0934306346
3 Nhơn Chúng Đường 26 Ông Ích Khiêm, F. 14 02838658413
4 Kim Loan 10 Ông Ích Khiêm, P14 02838619774
5 NT số 1 14 Ông Ích Khiêm, P14 02838650988
6 NT Việt số 1 596 Nguyễn Chí Thanh, P4 02839561247