STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Gia Hân 02, B6, Thạnh Mỷ Lợi, Quận 2 0902878154
2 Nhật An 37, Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2 01233291981
3 Trường Thành 58, Trần Não, Bình An, Quận 2 0903697996
4 Ánh Hoan 375, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2 00908. 789.660
5 An Phúc 59, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2 0908843777
6 Trướng Thành 2 123, Lương Đình Của, Bình An, Quận 2 0909147616