Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Hương giang số 45A, đường 42 p Bình Trưng Đông quận 2
2 Phương Nam 625 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q. 2
3 NT An Khánh 311-A13 Chợ Bình Khánh, Lương Đình Của, Quận 2, Tp.HCM
4 Nhật An 37, Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2 01233291981
5 Trường Thành 186, Trần Não, Bình An, Quận 2 0903697996
6 Ánh Hoan 375, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2 0908.789.660
7 An Phúc 59, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2 0908843777
8 Gia Hân 02, B6, Thạnh Mỷ Lợi, Quận 2 0902878154
9 Trướng Thành 2 123, Lương Đình Của, Bình An, Quận 2 0909147616