Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Vĩnh Khang 85 Triệu Quang Phục, P.10, Q.5
2 Tân Trường Hưng 816 Nguyễn Trãi, P.14, Q.5
3 Vinh Huê 821 Nguyễn Trãi, P.14, Q.5
4 Hoàng Ngọc 121 Hải Thượng Lãng Ông, P.10, Q.5
5 Vạn Hưng 25 Hải Thượng Lãng Ông, P.10, Q.5
6 Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãng Ông, P.10, Q.5
7 Hùng Vương 136 Hải Thượng Lãng Ông, P.10, Q.5
8 Giác Luận 43 Lương Nhữ Học, P.10, Q.5
9 Số 99 99 Lương Nhữ Học, P.10, Q.5
10 Lộc Phát 690 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5
11 Nam Phát 78 Triệu Quang Phục, P.10, Q.5
12 Minh Loan 30C Phan Văn Trị, P.2, Q.5
13 An Bình 450 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5
14 Việt Hải 452 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5
15 Minh Huyền 27 Thuận Kiều, P.12, Q.5
16 Thiên Phước 29 Thuận Kiều, P.12, Q.5
17 NT Diệu Thọ 1 Thuận Kiều, P.12, Q.5, TP.HCM
18 Hằng Thái 65A Triệu Quang Phục, P.10, Q.5
19 Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, P.10, Q.5
20 Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, F12, Quận 5 0909662290
21 Gia Hưng 103, Phù Đổng Thiên Vương, 11, Quận 5 02838553745
22 Nhung Thành 33, Nguyễn Văn Đừng, P6, Quận 5 0918426243
23 Minh Phát 73B, Hải Thượng Lãng Ông, F10, Quận 5 0933761622
24 Vĩnh Xuân 313, Nguyễn Trãi, 7, Quận 5 0918666213
25 Phước Hưng 110A, Hải Thượng Lão Ông, 10, Quận 5 0909318316
26 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 02839550885
27 Á Châu 460, Nguyễn Trãi Phường, P 8, Quận 5 0918354918
28 Ht Số 6 525, Trần Hưng Đạo B, 14, Quận 5 0973703051