STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Á Châu 460, Nguyễn Trãi Phường, P 8, Quận 5 0918354918
2 Nam Phát 78, Triệu Quang Phục, , Quận 5 0943302760
3 Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, F12, Quận 5 0909662290
4 Gia Hưng 103, Phù Đổng Thiên Vương, 11, Quận 5 02838553745
5 Bao Anh Dươc Hãng 82, Hai Thương Lang Ông, 10, Quận 5 0919226633
6 Nhung Thành 33, Nguyễn Văn Đừng, P6, Quận 5 0918426243
7 Minh Phát 73B, Hải Thượng Lãng Ông, F10, Quận 5 0933761622
8 Vĩnh Xuân 313, Nguyễn Trãi, 7, Quận 5 0918666213
9 Phước Hưng 110A, Hải Thượng Lão Ông, 10, Quận 5 0909318316
10 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 02839550885
11 Phươc Hưng 110A, Hai Thương Lan Ông, 10, Quận 5 0909318316
12 Ht Số 6 525, Trần Hưng Đạo B, 14, Quận 5 0973703051