STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Nam Sang 018 Lô E, Chung Cư Hung Vương, 11, Quận 5 01228090329
2 HT số 6 525, Trần Hưng Đạo B, P14 0973703051
3 Gia Hưng 103, Phù Đổng Thiên Vương, P11 02838553745
4 Vĩnh Xuân 313 Nguyễn Trãi, Q5 02838363853
5 Nam Phát 78 Triệu Quang Phục, P10 0908986081
6 Minh Phát 73B Hải Thượng Lãn Ông, P10 0933761622
7 Phước Hưng 110a, Hải Thượng Lãn Ông, P10 0901466993
8 Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, P6 0938561555
9 Mỹ Anh 37 Thuận Kiều, P12 02839550886
10 Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, P6 02839446335