Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Diệu Thọ 1 Thuận Kiều, P.12, Q.5, TP.HCM
2 Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, F12, Quận 5 0909662290
3 Gia Hưng 103, Phù Đổng Thiên Vương, 11, Quận 5 02838553745
4 Nhung Thành 33, Nguyễn Văn Đừng, P6, Quận 5 0918426243
5 Minh Phát 73B, Hải Thượng Lãng Ông, F10, Quận 5 0933761622
6 Vĩnh Xuân 313, Nguyễn Trãi, 7, Quận 5 0918666213
7 Phước Hưng 110A, Hải Thượng Lão Ông, 10, Quận 5 0909318316
8 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 02839550885
9 Bảo Anh Dược Hãng 82, Hải Thượng Lãn Ông, P10, Quận 5 02839446335
10 Á Châu 460, Nguyễn Trãi Phường, P 8, Quận 5 0918354918
11 Nam Phát 78, Triệu Quang Phục, , Quận 5 0943302760
12 Ht Số 6 525, Trần Hưng Đạo B, 14, Quận 5 0973703051