Sản phẩm đang có sẵn
STTTên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa ChỉSố điện thoại
1Vĩnh Khang85 Triệu Quang Phục, P.10, Q.5
2Tân Trường Hưng816 Nguyễn Trãi, P.14, Q.5
3Vinh Huê821 Nguyễn Trãi, P.14, Q.5
4Hoàng Ngọc121 Hải Thượng Lãng Ông, P.10, Q.5
5Vạn Hưng25 Hải Thượng Lãng Ông, P.10, Q.5
6Bảo Anh Dược Hãng82 Hải Thượng Lãng Ông, P.10, Q.5
7Hùng Vương136 Hải Thượng Lãng Ông, P.10, Q.5
8Giác Luận43 Lương Nhữ Học, P.10, Q.5
9Số 9999 Lương Nhữ Học, P.10, Q.5
10Lộc Phát690 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5
11Nam Phát78 Triệu Quang Phục, P.10, Q.5
12Minh Loan30C Phan Văn Trị, P.2, Q.5
13An Bình450 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5
14Việt Hải452 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5
15Minh Huyền27 Thuận Kiều, P.12, Q.5
16Thiên Phước29 Thuận Kiều, P.12, Q.5
17NT Diệu Thọ1 Thuận Kiều, P.12, Q.5, TP.HCM
18Hằng Thái65A Triệu Quang Phục, P.10, Q.5
19Ngọc Tuyết35, Thuận Kiều, F12, Quận 50909662290
20Gia Hưng103, Phù Đổng Thiên Vương, 11, Quận 502838553745
21Nhung Thành33, Nguyễn Văn Đừng, P6, Quận 50918426243
22Minh Phát73B, Hải Thượng Lãng Ông, F10, Quận 50933761622
23Vĩnh Xuân313, Nguyễn Trãi, 7, Quận 50918666213
24Phước Hưng110A, Hải Thượng Lão Ông, 10, Quận 50909318316
25Mỹ Anh37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 502839550885
26Phúc Hưng88 Triệu Quang Phục, P.10, Q.5
27Ht Số 6525, Trần Hưng Đạo B, 14, Quận 50973703051
28Á Châu460, Nguyễn Trãi Phường, P 8, Quận 50918354918