STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Cn Sài Gòn 741 Hậu Giang, P.11 0944366734
2 Minh Dung 191A, Văn Thân, 8, Quận 6 093059941
3 Phú Lâm 1019, Hồng Bàng, P12, Quận 6
4 Tâm Hưng 214 Văn Thân, P.7, Q6 0937964028
5 Hoàng Chinh 171 Bình Phú, Q6 0908540468
6 Á Châu 168A Minh Phụng, P6 0908213688
7 Ngọc Châu 14 Đường 11, Chợ Phú Lâm 01688957209
8 Á Châu 4 67 Hậu Giang, P5 0908213688