Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Phú Lâm 1019, Hồng Bàng, P12, Quận 6 02838760318
2 Tâm Hưng 214, Văn Thân, 7, Quận 6 0937964028
3 Tâm Ấn 33C, Tạn Hòa Đông, P13, Quận 6 0938330199
4 Ngọc Châu 14, Đường 11, Chợ Phú Lâm, Quận 6 0388957209
5 Diệu Thảo 64, Đường 26, P10, Quận 6 0909777896
6 Thảo Trinh 163, Văn Thân, P8, Quận 6 0909168879
7 Thanh Dung 133/34B, Văn Thân, 8, Quận 6 0993579219
8 Á Châu 168A, Minh Phụng, 6, Quận 6 0908213688
9 CN Sài Gòn 741 Hậu Giang, P11, Quận 6 0944366734
10 Minh Dung 191A, Văn Thân, 8, Quận 6 093059941
11 NT Thảo Trinh 3 183, Phạm Phú Thứ, P4, Quận 6 0909168879
12 Hoàng Chinh 171, Bình Phú, P10, Quận 6 0909627275
13 Á Châu 67A, Hậu Giang, P5, Quận 6 0908213688