Sản phẩm đang có sẵn
STTTên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa ChỉSố điện thoại
1Phú Lâm1019, Hồng Bàng, P12, Quận 602838760318
2Tâm Hưng214, Văn Thân, 7, Quận 60937964028
3Tâm Ấn33C, Tạn Hòa Đông, P13, Quận 60938330199
4Ngọc Châu14, Đường 11, Chợ Phú Lâm, Quận 60388957209
5Diệu Thảo64, Đường 26, P10, Quận 60909777896
6Thảo Trinh163, Văn Thân, P8, Quận 60909168879
7Thanh Dung133/34B, Văn Thân, 8, Quận 60993579219
8Á Châu168A, Minh Phụng, 6, Quận 60908213688
9CN Sài Gòn741 Hậu Giang, P11, Quận 60944366734
10Minh Dung191A, Văn Thân, 8, Quận 6093059941