STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Từ Phương 2 74 ( số cũ 14), Tân Mỹ, - Tân Phú, Quận 7 02837710344
2 Từ Phương 2 74 Tân Mỹ, Q7 0915024154
3 Long Châu 12 169 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ 01217899599
4 Long Châu 11 489 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông 01217899599
5 Long Châu 6 72 Tân Mỹ, P. Tân Phú 01217899599
6 Minh Thi 2 169 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ 02837853050
7 Mỹ An 3 3G Khu Cư Xá Ngân Hàng, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng 0909556655
8 Khánh Phương 37 Lâm Văn Bền, P. Tân Hưng 01692399790
9 Đông Á 487/7 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông 0908135024
10 Tân Mỹ 2 46 Tân Mỹ, P. Tân Phú 0907959496