Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Minh Thi 2 169, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7 02837853050
2 Số 18 18, Số 15, Tân Kiểng, Quận 7 0932782356
3 Tuệ Sinh 409, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 0919505856
4 Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 0908135024
5 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 0354858646
6 Từ Phương 2 74 (Số cũ 14), Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7 02837710344
7 Tân Mỹ 2 46, Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7 0906946633
8 Mỹ An 2 86, Số 9, Tân Phú, Quận 7 0909556655
9 Khánh Phương 37, Lâm Văn Bền, Tân Hưng, Quận 7 0392399790
10 Fv Farm 26, Nguyễn Thị Thập, Đô Thị Him Lam, Quận 7 0912726029
11 Mỹ An 3 3G Khu Cư Xá Ngân Hàng, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7 0909556655