STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hoàn Mỹ 2 136, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 0983471433
2 Phước Thiện 355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 0905406467
3 Mỷ Dung 173, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 0938861740
4 Vì Tâm 617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0905406467
5 Tân Phú 11/2, 100, Tân Phú, Quận 9 0907265568
6 Nhung 38, 904, Hiệp Phú, Quận 9 0907265568
7 Thiên Ân Đường 23, 18, Phước Bình, Quận 9 0383303315
8 Kim Phượng 08, 339, Phước Long B, Quận 9 0931837959
9 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 0909656940
10 Phương Trang 205, Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, Quận 9 0973919775
11 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0396430149
12 Thăng Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 0398040425
13 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 0903160487
14 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0348209602
15 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 0907162330
16 Đức Quý 273, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Quận 9 0907265568
17 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 0909729899
18 Gia Lương 8 Số 1, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9 0948749679
19 Hữu Phúc 109, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 0983205060
20 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 02837314668
21 Hùng Hạnh 457, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 0948386438
22 Đức Hiền 100, Đại Lộ 2, Phước Bình, Quận 9 02862809416
23 Thanh Thanh Tâm 201F, La Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 0989355025