STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Hiền Anh 18B Ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình 0966799611‬
2 Hoàng Minh 166 Ngọc Khánh, Ba Đình 01686618223
3 NT Thành Công 101E5 Thành Công, Nguyên Hồng, Ba Đình 0936333653
4 NT Y Dược Kiot 6/120 Bệnh viện 354, Đốc Ngữ, Ba Đình 01659701838
5 NT 51 Châu Long 51 Châu Long, Ba Đình 02437161911
6 NT Tiệp Tươi 104 H2 Thành Công, Ba Đình 02439903067
7 NT 3A Ba Đình 38/12 Nghĩa Dũng, Tân Ấp, Ba Đình 0988094976
8 Nhân Dân 42 Cửa Bắc, Quận Ba Đình 01686668644
9 NT Cô Huệ 59 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình 0437223370
10 Đức An 107B A6 Thành Công, Quận Ba Đình