STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Quang Thuý 375 Tô Ngọc Vân, Linh Đông  0908746681
2 Long Châu 14 106-107 Tô Ngọc Vân, P. Linh Tây 0903819769
3 Tấn Tài 16, Phú Châu, P. Tam Phú 0918999214
4 An Việt 12 Võ Văn Ngân, P. Trường Thọ 0283 7206 229
5 Giang Sơn 2 99-101 Tô Ngọc Vân, P. Linh Tây 0903993500
6 Minh Cường 48 Bình Chiểu, P. Bình Chiểu 0976457307
7 Khoa Nguyên 69 Dân Chủ, P. Trường Thọ 0903744821
8 NT 58 24 Đường 16, P. Hiệp Bình Chánh 0975223689
9 Thành Đạt 3F Đường số 6, P. Linh Xuân 0286.283.3234
10 Anh Đức 124 Đường số 8, P. Linh Xuân 0909425982