STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT số 20 114 Phan Đình Phùng, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 0911370168