Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Hạnh – Nguyễn Thị Nga Chợ Võ Xá, Quảng Ninh, Quảng Bình 0986026463
2 NT số 20 114 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới 0911370168