STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Mỹ Hoàng Chợ Hà Châu, Bình Phú, H. Thăng Bình 0914836111
2 Minh Thư Thôn Ngũ Xã, Bình Chánh, H. Thăng Bình 0978745748
3 Hạnh Quyên Chợ Quán Gò, Bình An, H. Thăng Bình 01697755131
4 Thương Ngã 3, Ngọc Phô, Bình Tú, H. Thăng Bình 0984859844
5 Kim Loan 128 Tiểu La, TT Hà Lam, H. Thăng Bình 0905591963
6 QT 01 67, Phạm Văn Đồng, Khối 1, H. Núi Thành 0908422655
7 QT 199 Chợ Đại Cường, Đại Cường, H. Đại Lộc 01205960239
8 Nhân Ái 29, Nguyễn Du, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ 0914698485
9 QT 408 Chợ Mỹ Liên, Đại Nghĩa, H. Đại Lộc 0935221307
10 Huy Hoàng 268 Lý Thường Kiệt, Minh An, TP Hội An 0911244909