Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Phương Thảo Gần chợ Tịnh Khê, Đường Xuống Biển Mỹ Khê, Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh 0919323386
2 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, Đối Diện Công An Huyện Sơn Tịnh, Trương Quan Trọng, Huyện Sơn Tịnh 0973844924
3 Thành Tâm Xóm 2, Xuống Biển Ngay Gần Chợ Tịnh Khê, Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh 0385176593
4 Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi 02553826035
5 Việt Phương 331, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi 02556271257
6 Mai Anh 877, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi 0947765007
7 Thịnh Phát 297, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi 0553822194
8 Namthành 441, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi 02553710019
9 Kim Nguyên 778, Quang Trung, Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi 02553825277
10 Thu Thành 8, Hùng Vương, Trần Hưng Dạo, Thành Phố Quảng Ngãi 02553827182
11 Hưng Phát 236, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi 02553820603
12 Anh Khoa 2, Nguyễn Thụy, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi 02553826844
13 Phương Uyên 128, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi 02553822089
14 Yến Nguyên 317, Nguyễn Công Phương, Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi 02553810478
15 Thái Bình Lê Trung Đình, Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi 0977171732