Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Tuấn Thành Xóm 1, Long Phú, Hoà Thạch 0946286614
2 QT Ngọc Bích – DS. Dương Thị Ngọc Bích Chợ chiều Cấn Thượng, Cấn Hữu 0978857589
3 NT Dũng Hằng Xóm 1, Long Phú, Hoà Thạch 0986772885
4 QT Trần Hoài Thôn 3 Phú Cát 0972988083
5 QT Bình Minh Xóm Tân Hương, Đa Phúc, Sài Sơn 0978524279
6 QT Minh Nhật Xóm Mới, Bạch Thạch, Hòa Thạch 0982290713
7 QT Minh Trí Đội 10 Thạch Thán 0975877404
8 QT Phúc An 25 TT Quốc Oai 0974223684
9 QT Vũ Hà 101 TT Quốc Oai 0985506008