Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Hải Nam B42 chợ Phú Cường
2 QT Hương Dương Số 78B Thanh Xuân, Tân Dân 0987257346
3 NT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình 0947652663
4 NT Thảo Tâm 60 Đường Núi Đôi 0961922588
5 QT Thu Cúc Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến 0366126298
6 QT Phan Thị Ninh Ki Ốt 15A Chợ Sóc Sơn 0972711815
7 NT Nguyễn Thị Ngọc Dung 128 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược 0438840298
8 QT Thanh Dũng 117 Khu1 đường 2 - Phủ Lỗ 0977024987
9 QT Mai Phương 52 Kim Anh, Thanh Xuân 0982920097
10 QT Bảo Anh Phố Chợ, Phù Lỗ 0973174674
11 NT Ông Hội Miếu Thờ, Tiên Dược(gần cổng bệnh viện) 0975979707
12 QT Tân Lan Kiot số 1, Khu xây dựng, Đường Núi Đôi, TT Sóc Sơn 0943839919
13 QT Đa Phúc Khu B, TT Sóc Sơn 0915110020
14 QT Huyền Quốc lộ 2, Phú Cường 0968961833
15 QT Tùng Hà Phố Nỷ, Trung Giã 0973331401
16 QT Bảo Anh Phố Chợ , Phù Lỗ 0973174674