Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Ngoan Đức Số 38, Đường 2, Mai Đình
2 QT Hải Nam B42 chợ Phú Cường
3 QT Phan Thị Ninh Ki Ốt 15A Chợ Sóc Sơn 0972711815
4 QT Hương Dương Số 78B Thanh Xuân, Tân Dân 0987257346
5 NT Nguyễn Thị Ngọc Dung 128 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược 0438840298
6 NT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình 0947652663
7 QT Thanh Dũng 117 Khu1 đường 2 - Phủ Lỗ 0977024987
8 QT Mai Phương 52 Kim Anh, Thanh Xuân 0982920097
9 NT Thảo Tâm 60 Đường Núi Đôi 0961922588
10 NT Ông Hội Miếu Thờ, Tiên Dược(gần cổng bệnh viện) 0975979707
11 QT Đa Phúc Khu B, TT Sóc Sơn 0915110020
12 QT Thu Cúc Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến 0366126298
13 QT Huyền Quốc lộ 2, Phú Cường 0968961833
14 QT Tùng Hà Phố Nỷ, Trung Giã 0973331401
15 QT Bảo Anh Phố Chợ, Phù Lỗ 0973174674
16 QT Tân Lan Kiot số 1, Khu xây dựng, Đường Núi Đôi, TT Sóc Sơn 0943839919