Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT An Khang 202 Nguyễn Sơn , Phú Thọ Hòa, Tân Phú
2 Hoa Sơn 77, Gò Dầu, F. Tân Quý, Quận Tân Phú 0913655007
3 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Quận Tân Phú 0977400025
4 Như Lan 56, Độc Lập, F.tân Thành, Quận Tân Phú 0909698189
5 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú 0909041502
6 Công Tâm 43, Lê Niệm, F.hòa Thạnh, Quận Tân Phú 0907950909
7 Nguyên Thảo 152, Tân Hương, F.tân Quý, Quận Tân Phú 0914183965
8 Quỳnh Dao 4C, Phạm Vấn, P.phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú 0946198739
9 An Đông 176, Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Quận Tân Phú 0916324069
10 Diệu Minh 68/2, Cây Keo, Hiệp Tân, Quận Tân Phú 0935229758
11 Tuấn Vũ 52, Cay Keo, Hiep Tan, Quận Tân Phú 01254258674
12 Ngọc A Châu 209, Độc Lập, Tân Quý, Quận Tân Phú 0944463883
13 Thảo Phương 177, Gò Dầu, Tân Quý, Quận Tân Phú 01267013102