STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hoa Sơn 77, Gò Dầu, F. Tân Quý, Quận Tân Phú 0913655007
2 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Quận Tân Phú 0977400025
3 Công Tâm 43, Lê Niệm, F.hòa Thạnh, Quận Tân Phú 0907950909
4 Nguyên Thảo 152, Tân Hương, F.tân Quý, Quận Tân Phú 0914183965
5 Như Lan 56, Độc Lập, F.tân Thành, Quận Tân Phú 0909698189
6 Quỳnh Dao 4C, Phạm Vấn, P.phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú 0946198739
7 An Đông 176, Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Quận Tân Phú 0916324069
8 Diệu Minh 68/2, Cây Keo, Hiệp Tân, Quận Tân Phú 0935229758
9 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú 0909041502
10 Tuấn Vũ 52, Cay Keo, Hiep Tan, Quận Tân Phú 01254258674
11 Ngọc A Châu 209, Độc Lập, Tân Quý, Quận Tân Phú 0944463883
12 Thảo Phương 177, Gò Dầu, Tân Quý, Quận Tân Phú 01267013102