STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Tuyến Hương Thôn 6, Phùng Xá 0977819448
2 QT Phương Hậu Chợ Cầu Chùa, Phùng Xá 0974047776
3 NT Như Quỳnh Cổng chợ Săn, TT Liên Quan 0944060488
4 QT Thanh Nga Số 19 Thị trấn Liên Quan 0988185800