STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QTTD Nguyễn Thị Xuyên Xóm 3, Thanh Tân, Kiến Xương 0946035336
2 ĐLT Nguyễn Thị Gấm Xóm 9, Đại Đồng, Xã Tân Hòa, H. Hưng Hà 0987211446
3 QT Thuỷ Chợ Chùa, Xuân Hòa, Vũ Thư 0972180828
4 Tuệ Tâm Chợ Tiểu Hoàng, Tây Sơn, Tiền Hải 0912157044
5 Nhật Dương Xóm 2, Lễ Thần Đoài, Thái An, Thái Thụy 0979649368
6 QT Lê Thị Ngoãn Chợ Hới, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ 0975964783
7 QT Hoàng Hằng Nguyên Xá, Vũ Thư 0983543669
8 Đại lý thuốc Vũ Thị Huyền Xóm 8, Thanh Trai, Xã Minh Lãng, Vũ Thư 01205061438
9 NT số 17 SN 195, Tổ 8, P. Phú Khánh, TP Thái Bình 0943450628
10 TT Dược phẩm Đông Hưng Tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng 0363851240