STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Thanh Hà Cổng bệnh viện Hà Trung, TT. Hà Trung, Hà Trung 0983215328
2 QT Thanh Thu Xuân Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0866613962
3 Thanh Bình 138 Nguyễn Huệ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn 0902241224
4 Hoàng Anh 90 Trần Phú, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0918824659
5 QT Tiến Tuyết Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hoá 0968155482
6 NT Lê Dung 566 Đường Trần Phú, P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn 0945363337
7 QT số 1 – Cô Lý Số 145, KP 1, TT Bến Sung, Như Thanh 0947848160
8 Hiệu Thuốc 53-Lê Thị Hồng Quảng Yên, Quảng Xương 0982687879
9 Ngọc Linh Thôn 6, Quảng Giao, Quảng Xương , Thanh Hóa 01666167085
10 Xuân Bình 141 Trường Thi, TP Thanh Hoá