Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Đăng Khôi 674 Kim Giang, P. Thanh Liệt 0945848829
2 NT Linh Giang Phố Lưu Phái, Ngũ Hiệp 0378765169
3 NT Số 96-Lại Đặng Hinh 539 Ngọc Hồi, Văn Điển 0915206561
4 NT Hùng Hậu 72 Triều Khúc 0963597728
5 NT Hưởng Thu Đội 13 Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh 0983143428
6 QT Vĩnh Quỳnh Kiot 27+28 Chợ Vĩnh Quỳnh 02438613683
7 QT Khánh Linh Xóm Mới, Văn Điển, Tứ Hiệp 0983605109
8 QT Phát Vi 6 CT5A Tân Triều 0943315885