Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Đăng Khôi 674 Kim Giang, P. Thanh Liệt 0945848829
2 QT Vĩnh Quỳnh Kiot 27+28 Chợ Vĩnh Quỳnh 02438613683
3 QT Khánh Linh Xóm Mới, Văn Điển, Tứ Hiệp 0983605109
4 NT Linh Giang Phố Lưu Phái, Ngũ Hiệp 0378765169
5 NT Số 96-Lại Đặng Hinh 539 Ngọc Hồi, Văn Điển 0915206561
6 NT Hùng Hậu 72 Triều Khúc 0963597728
7 QT Phát Vi 6 CT5A Tân Triều 0943315885
8 NT Hưởng Thu Đội 13 Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh 0983143428