STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Ngọc Bích Thôn Ba, Xã Sơn Đông, Sơn Tây 0868522888
2 Minh Thủy 2 Hoàng Diệu, P. Quang Trung, TX. Sơn Tây 0977679791
3 Hùng Vương 157 Lê Lợi 01682435816
4 NT số 1 Số 9 Tùng Thiện, Sơn Lộc 0989316547
5 Hồng Liên 273 Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây 0913380412
6 Hồng Liên 45 Phạm Ngũ Lão, TX. Sơn Tây 0913380412