STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Tấn Tài 16, Phú Châu, Tam Phú, Quận Thủ Đức 0918999214
2 Hạnh Ngân 198, Lê Thị Hoa, Binh Chieu, Quận Thủ Đức 0967126279
3 Quang Minh 90, Số 8, Linh Xuân, Quận Thủ Đức 0976607202
4 Thành Đạt 3F, Đường Số 6, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức 02862833234
5 Khoa Nguyên 69, Dân Chủ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0903744821
6 Thảo Dược Đức Thịnh 1306, Kha Vạn Cân, Linh Trung, Quận Thủ Đức 0937301801
7 Hoa Cúc 30, 14, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức 0968131973
8 Tâm Đức 948, Kha Vạn Cân, Trường Thọ, Quận Thủ Đức 0917536999
9 Nt 58 24, 16, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức 0975223689
10 Nt Minh Cường 48, Bình Chiểu, Bình Chiểu, Quận Thủ Đức 0976457307
11 Nt 62 27a, Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Quận Thủ Đức 02837221130
12 Quang Thúy 375, Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Quận Thủ Đức 0906841236
13 Giang Sơn 2 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức 0903.993.500
14 An Việt 12, Võ Văn Ngân, Trường Thọ, Quận Thủ Đức 02837206229
15 Anh Đức Số 124, Đường 8, Linh Xuân, Quận Thủ Đức 0909425982