Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Tây Thùy Trang Chợ An Lỗ, Phong Hiền, Phong Hiền, Huyện Phong Điền 0985252377
2 Quầy Thuôc Tây Thùy Trang 178 Kinh Dương Vương, Thị Trấn Thuận An, Huyện Phú Vang 0793666477
3 Nhà Thuốc Thùy Nhiên 191, Chi Lăng, Phú Cát, Thành Phố Huế 0905655494
4 Nhà Thuốc Nam Giao 336, Điện Biên Phủ, Trường An, Thành Phố Huế 0935253591
5 Nhà Thuốc Tốt 12 185, Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành Phố Huế 0935019504
6 Quầy Thuốc Tây Bão Hoàng 1171 Nguyễn Tất Thành, Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 0358066303