Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Hà Linh Xóm Đinh Tiên Hoàng, Hà Hồi 0981327195
2 QT Mai Hoa Chợ Ba Lăng, Minh Tiến 0329544225
3 Quầy thuốc Hưởng Thu Xóm 2, Văn Trai, Văn Phú 0974606478