Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Huy Hoàng 3 350, Trương Nữ Vương, A, Quận Hải Châu
2 Huy Hoàng 2 165, Hải Phòng, A, Quận Hải Châu
3 Thiện Tâm 2 117, Khuc Hạo, A, Quận Sơn Trà
4 Phước Minh 257, Huỳnh Ngọc Huệ, A, Quận Thanh Khê
5 Thiện Tâm 134, Lê Tấn Trung, A, Quận Sơn Trà
6 Dapharco 166 53, Trưng Nữ Vương, Bình Hên, Quận Hải Châu
7 Thanh Huyền 57, Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận, Quận Hải Châu
8 Daphaco 44 18 Đinh Tiên Hoàng, A, Quận Thanh Khê 0396505935
9 Mạnh 3 339 Điện Biên Phủ, A, Quận Thanh Khê 0905233043
10 Cẩm Tú 556, Hoàng Diệu, Hòa Thuận, Quận Hải Châu 02363615757
11 Chị Kiều Đại Lý Thuốc Tây Đường Dương Sơn, Hòa Tiến, Huyện Hoà Vang 0905848830
12 Tân Dung Phong 400 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Quận Liên Chiểu 0905558858
13 Đông Giang 32 Nguyễn Văn Thoại, A, Quận Sơn Trà 0905266263
14 Huy Hoàng 62 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê 02363896321
15 Dapharco 54 122 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Quận Thanh Khê 0903591300
16 Hồng Đức 282 Ông ích Khiêm, Thạch Tham, Quận Thanh Khê 0905252062
17 Hưng Thịnh 88 Tôn Đản, Hòa An, Quận Cẩm Lệ 0906488005
18 Trí Anh 122 CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ 0905209183
19 Phước Thịnh Kios 3, Chợ Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ 02363701879
20 Bảy Đào 193 Ônng Ich Đường, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ 0989227663
21 Minh Nguyệt Iot, Chợ Hòa Cầm, Q, Quận Cẩm Lệ 0905773380
22 Minh Huyền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu 0982767070
23 Cẩm Tú 555 Hoàng Diệu, Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu 02362214842
24 Dapharco 22 2 Phan Đình Phùng, A, Quận Hải Châu 0905342341
25 Dapharco 176 200 Quang Trung, Thạch Thanh, Quận Hải Châu 0982049089