STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Phúc Thọ Xuân 34 Hùng Vương, P.5, Thị Xã Trà Vinh 0936720021
2 Lâm Tiểu Trúc 037, Ấp Chợ, Chợ Xã Phước Hưng, H. Trà Cú 0932922077
3 Thuốc Tây BS Chính 98, Ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, H. Càng Long 0988137859
4 Thuỷ Trúc 78/A6, Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, TX. Trà Vinh 02943864362
5 Thuốc Bắc Nghĩa Phát Chợ Vinh Kim, X. Vinh Kim, H. Cầu Ngang 0918135688
6 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký 24 Chợ Cầu Ngang, Minh Thuận A, H. Cầu Ngang 02946511772
7 Thuốc Bắc Đại Đồng 12 Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, H. Cầu Ngang 01696561238
8 Huệ Quần 119 Lê Lợi, P. 3, Thị Xã Trà Vinh 0949218998
9 Vĩnh Minh Khóm 1, H. Duyên Hải, TT. Duyên Hải 02943832520