Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Anh Hoàn Xóm Ngõ Giang, Thôn Hậu Xá, Xã Phương Tú
2 NT Hồng Vân Dốc viện Vân Đình, 60 Thanh Ấm, TT Vân Đình 02433882108
3 QT Doanh Y 72 Phố Hoàng Xá, Vân Đình 0975270323