STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Nhơn Hòa 10, Chi Lăng, P1, TP Vĩnh Long
2 Thảo Nghi 32/1A, Đường Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 0902343289
3 Hoa Viên A2, Khóm 2 TTTM, Vũng Liêm, H. Vũng Liêm 02703870979
4 Hữu Thắng 94A Võ Tấn Đức, Tam Bình, H. Tam Bình 02703860362
5 Liên Ngọc 47B Gia Long, Huyện Trà Ôn 02703770334
6 Cây Còng 1A Ngô Quyền, P1, TX. Bình Minh 02703890764
7 Cây Còng 2 830 Ngô Quyền, TX Bình Minh 0913978976
8 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, H. Vũng Liêm 0908981027
9 Kim Phụng 26/2B Phạm Hùng, P9, TP Vĩnh Long 0972140110
10 NT Hằng 67 Đường 30/4 , P1, TP Vĩnh Long 02703828078