Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Trường Thọ 14D, Gia Long, Trà Ôn 0932949476
2 Thái Hòa 41, Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long 0788241711
3 Thảo Nghi 32/1A, Đường Mậu Thân, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long 0902343289
4 Ngọc Lan 64/4F, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long 02703822725
5 Hằng 67, Đường 30/4, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long 02703828078
6 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long 02703851919
7 Nhơn Hòa 10, Chi Lăng, P1, Thành Phố Vĩnh Long 02703822968
8 Nhà Thuốc Kim Phụng 26/2B, Phạm Hùng, 9, Thành Phố Vĩnh Long 0972140110
9 Cây Còng 2 830, Ngô Quyền, Thị Xã Bình Minh, Huyện Bình Minh 0913978976
10 Cây Còng 1A, Ngô Quyền, 1, Huyện Bình Minh 02703890764
11 Xuân Hồng 251, Tổ 16, Khóm 1, Huyện Long Hồ 0989826662
12 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít 02702214403
13 Liên Ngọc 47B, Gia Long, Huyện Trà Ôn 02703770334
14 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm 0908981027
15 Hoa Viên A2, Khóm 2 TTTM, Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm 02703870979
16 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long 02703822812
17 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long 02703851818