Rối loạn cơ vòng Oddi sau khi cắt túi mật

Rối loạn cơ vòng Oddi là những rối loạn về đường mật, tuyến tụy và gan xảy ra ở đường mật và tuyến tụy, được phân thành 3 loại là loại I, II hoặc III. Cơ vòng Oddi là gì ? Cơ vòng Oddi là cơ có thể đóng...

Chi tiết