Top 4 Phương Pháp Mổ Sỏi Thận

Sỏi thận là bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận và gây nhiều biến chứng cho cơ thể. Vì vậy cần được điều trị và can thiệp kịp thời để tránh tình huống đáng tiếc xảy ra. Dưới đây là 4 phương pháp mổ sỏi thận...

Chi tiết