STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hồng Hạnh 235 Phú Lợi, Phú Lợi, TX Thủ Dầu Một 0979344269
2 Minh Phương 134 Thủ Khoa Huân, Bình Chuẩn, Thuận An 0979145187
3 Thuỳ Hương 20/2 Lê Hồng Phong, Thủ Dầu Một 0993223924
4 Xuân Trang 92 Văn Công Khai, Thủ Dầu Một 06503826105
5 Bá Hải 30/2 Bình Quới 2, Bình Chuẩn, Thuận An 0902544169
6 Hồng Phương 303 Đoàn Thị Liên, TX Thủ Dầu Một 0902544169
7 NT Số 9 54 Cô Giang, Chợ Dĩ An 06503752071
8 Hồng Quyên DT745 Chợ Lái Thiêu, Thuận An 0909234844
9 Dưỡng Sanh Đường Chợ Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng 06503561639
10 Hoàng Liêm 248 Đường Yersin, P. Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một 01293822971