STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Dưỡng Sanh Đường Chợ Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng 06503561639
2 NT Hoàng Liêm 248 Đường Yersin, Phường Hiệp Thành, Thị Xã Thủ Dầu Một 01293822971
3 NT Trúc Mai 2A Đường Nguyễn Du, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một 06503832142
4 NT Phú Hòa 204, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Hòa, Thị Xã Thủ Dầu Một 0903705270
5 NT Bảo Liên 1/18, Thủ Khoa Huân, Hòa Lân, Huyện Thuận An 0902897779
6 NT Tùng Vân 08 Cô Giang, Dĩ An 1, Huyện Dĩ An 06503752087