STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT số 2 97 Lê Lợi, TP Pleiku
2 QT Lý 140, Lê Hồng Phong, Azunpa, Thị Xã Ayun Pa 01698039496
3 Quang Điểm Lô A1, Lê Hồng Phong, A, TP, Pleiku 02693852524
4 Thu Thương 100 Lê Hồng Phong, P. A, Thị Xã Ayun Pa 0593603379
5 Bạch Tuyết 263, Trần Hưng Đạo, Tt Mangyang, Huyện Mang Yang 0974604479