STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Lam Trường Đội 1, Lạng Am, Lý Học, Vĩnh Bảo 0916620509
2 Chị Tân 193 Thị trấn Trường Sơn, An Lão 02253872132
3 HT An Lão (Phạm Thị Tân) 293 TT Trường Sơn, Q. An Lão 02253872132
4 QT 39 70 Thọ Xuân, TT Núi Đối, Kiến Thụy 02253881641
5 HT 110 Trần Tất Văn 110 Trần Tất Văn, Phú Liễn, Kiến An 0943080099
6 Hoàn Hảo 194 Trần Thành Ngọ, Kiến An 0904184157
7 QT số 43 Số 10 Phương Lưu, Đông Hải, Hải An 02253765336
8 Ngọc Trang Bát Trang, An Lão 01652132496
9 Nam Hoàng 192 KP Tân Hòa, TT Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo 02253884815
10 Định Nền 16 A4 Vạn Mỹ, Ngô Quyền 02253564910