STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Nam Hoàng 192 Khu phố Tân Hòa, TT Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo 02253884815
2 Định Nền 16 A4 Vạn Mỹ, Ngô Quyền
3 Hiệu thuốc Kiến Thụy(Quầy 2-Cô Bọc) 69 Thọ Xuân, TT Núi Đôi, Kiến Thuỵ 01215392368
4 NT 40A 40A Trần Quang Khải, Hồng Bàng
5 Hà Thành 36 Hạ Lý, Hồng Bàng 02253820269
6 HT Đồ Sơn Quầy 6, Sơn Hải, Ngọc Hải, Đồ Sơn 01636287669
7 Hiệu Thuốc Hải Phòng Khu 10 Hạ Lũng, Hải An 0936989599
8 Hiệu Thuốc Kiến Thụy (cô xinh) Ngã 4 Tú Sơn, Kiến Thụy 0313560198
9 Bảo Linh 114 An Đà, Ngô Quyền 0904130316
10 Tùng Lâm 500 Thiên Lôi, Lê Chân 0989357291