STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thu Loan Chợ Tân Lập 0985082300
2 Lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, TT Phùng 0979331022
3 Dát Hà Đội 4, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng 0944909687
4 Cô Du Chợ Vọng, Đê Song Phương, Huyện Đan Phượng 01684935941
5 Nguyễn Thị Giang Cụm 7, Thọ An, Huyện Đan Phượng 0942090822
6 Tuấn Hằng Cụm 3, Liên Hà, Huyện Đan Phượng 01648866968