STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Đại lý bán thuốc Ngã 5 Tế Tiêu, Đại Đồng
2 Hải Anh Phương Tú 0888453718
3 Anh Hoàn Xóm Ngõ Giang, Thôn Hậu Xá, Xã Phương Tú
4 Hồng Vân Dốc viện Vân Đình, 60 Thanh Ấm, TT Vân Đình, Huyện Ứng Hòa