STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hồng Hải Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên
2 Hữu Trúc Xuân Lộc, Sông Cầu, Phú Yên
3 Hưng Nguyên Xuân Lộc, Sông Cầu, Phú Yên.
4 Nhật Tân 1 115 Trần Hưng Đạo, P3, Thành Phố Tuy Hòa 0935885886
5 Thu Phương 104 Nguyễn Huệ, P 5, Thành Phố Tuy Hòa 0573825271