STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thanh Trung 94/58 Hòa Bình, P5 0934306346
2 Kim Loan 10 Ông Ích Khiêm, P14 02838619774
3 NT số 1 14 Ông Ích Khiêm, P14 02838650988
4 NT Việt số 1 596 Nguyễn Chí Thanh, P4 02839561247