STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Tân Mỹ 2 46 Tân Mỹ, P. Tân Phú 0907959496
2 NT số 18 18 Đường Số 15, P. Tân Kiểng 0932782356
3 FV Pharma 26 Nguyễn Thị Thập 0912726029
4 Mỹ An 2 86 Đường Số 9, P. Tân Phú (ngã 4 Tân Mỹ vs đg số 9) 0909556655