STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Anh Khoa 2 Nguyễn Thụy, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi 02553826844
2 Việt Phương 331 Nguyễn Nghiêm, P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 02556271257
3 Phương Thảo Đường Xuống Biển Mỹ Khê- Gần Chợ Tịnh Khê, Sơn Tịnh 0919323386
4 Hưng Phát 236 Hùng Vương, Trần Phú, TP Quảng Ngãi 02553820603
5 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh (Đối diện công an Sơn Tịnh), H.Sơn Tịnh 0973844924
6 Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 02553826035
7 Thịnh Phát 297 Hùng Vương, Trần Phú, TP Quảng Ngãi 02553822194