STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hưng Phát 236, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi 0553820603
2 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, -, Trương Quan Trọng, Thành Phố Quảng Ngãi 0973844924
3 Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi 0553826035
4 Thịnh Phát 297 Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi 0553822194