STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Ân Phong Chợ Ka Tum, Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, H. Tân Châu 0937526988
2 Nguyên Tâm 10A Võ Văn Truyện, P2, TX. Tây Ninh 0973488411
3 Lê Khanh 432, Quốc Lộ 22b, Xã Thái Bình, H. Châu Thành 0962039037
4 Vạn Hạnh Đường 1276, KP1, TT Bến Cầu, H. Bến Cầu 0985177133
5 Thanh Tuyền 34 Nguyễn Chí Thanh, KP2, H. Tân Biên 02763744658
6 Dư Tấn Đức 15 Đặng Văn Trước, TT Trảng Bàng, H. Trảng Bàng 0936000070
7 Thiên Phong Chợ Tân châu, KP1, TT Tân Châu, Huyện Tân Châu 0979516357
8 Vạn Hồi Xuân 214, KP Thanh Bình A, TT Gò Dầu, H. Gò Dầu 02763853261
9 Tòng Sơn a13/2, kp 1, Phường 1, Huyện Hòa Thành 02763503939
10 Thanh Bình 153/5, Hùng Vương, P1, H. Hòa Thành 02763831442