STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Vạn Hồi Xuân 214, kp Thanh Bình A, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu 0663853261
2 Tòng Sơn a13/2, kp 1, Phường 1, Huyện Hòa Thành 0663503939
3 Thanh Bình 153/5, Hùng Vương, Phường 1, Huyện Hòa Thành 0663831442
4 Mộng Tuyền Chợ Tân Biên, Nguyễn Chí Thanh, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên 0933699989
5 An Lạc 638, Điện Biên Phủ, Hiệp Ninh, Thị Xã Tây Ninh 0663820234