STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thiên Phong Chợ Tân châu, KP1, TT Tân Châu, Huyện Tân Châu 0979516357
2 Vạn Hồi Xuân 214, kp Thanh Bình A, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu 0663853261
3 Tòng Sơn a13/2, kp 1, Phường 1, Huyện Hòa Thành 0663503939
4 Thanh Bình 153/5, Hùng Vương, Phường 1, Huyện Hòa Thành 0663831442
5 Mộng Tuyền Chợ Tân Biên, Nguyễn Chí Thanh, TT Tân Biên, Huyện Tân Biên 0933699989
6 An Lạc 638, Điện Biên Phủ, Hiệp Ninh, Thị Xã Tây Ninh 0663820234