STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Huệ Quần 119 Lê Lợi, P. 3, Thị Xã Trà Vinh 0949218998
2 Vĩnh Minh Khóm 1, Huyện Duyên Hải, Thị Trấn Duyên Hải 0743832520