STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thuỷ Trúc 78/A6, Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, TX. Trà Vinh 02943864362
2 Thuốc Bắc Nghĩa Phát Chợ Vinh Kim, X. Vinh Kim, H. Cầu Ngang 0918135688
3 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký 24 Chợ Cầu Ngang, Minh Thuận A, H. Cầu Ngang 02946511772
4 Thuốc Bắc Đại Đồng 12 Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, H. Cầu Ngang 01696561238
5 Huệ Quần 119 Lê Lợi, P. 3, Thị Xã Trà Vinh 0949218998
6 Vĩnh Minh Khóm 1, H. Duyên Hải, TT. Duyên Hải 02943832520