STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký 24 Chợ Cầu Ngang, Minh Thuận A, H. Cầu Ngang 02946511772
2 Thuốc Bắc Đại Đồng 12 Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, H. Cầu Ngang 01696561238
3 Huệ Quần 119 Lê Lợi, P. 3, Thị Xã Trà Vinh 0949218998
4 Vĩnh Minh Khóm 1, Huyện Duyên Hải, Thị Trấn Duyên Hải 0743832520