STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Thanh Nga 19 Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất 0988185800
2 Như Quỳnh Cổng chợ Săn, TT Liên Quan 0944060488
3 Phương Hậu Chợ Cầu Chùa, Phùng Xá 0974047776
4 Tuyến Hương Cống Bùng, Phùng Xá, Huyện Thạch Thất 0977819448