Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hoàng Linh 303, Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm 0919870509
2 Ngọc Thừa 456, Thống Nhất, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm 02593510986
3 Tế An 80, Ngô Sĩ Liên, TT Khánh Hải, Huyện Ninh Hải 02593875949
4 Công Ty Tế Sanh 237, Thống Nhất, Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm 0961187919
5 Công Ty Thiên Quang 331, Thống Nhất, Thành Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm 02593824572