STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Ngọc Thừa 456 Thống Nhất, P. Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm 02593510986
2 Hoàng Linh 303 Thống Nhất, P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm 0919870509
3 Cty Thiên Quang 331 Thống Nhất, P. Thành Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm 02593824572
4 Tế An 80 Ngô Sĩ Liên, TT. Khánh Hải, Huyện Ninh Hải 02593875949
5 Công Ty Tế Sanh 237 Thống Nhất, Đài Sơn, TP Phan Rang-Tháp Chàm 0961187919