STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Mỹ An 115, Khánh Hội, P3, Quận 4 0909556655
2 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 4 0354858646
3 Bảo Long 22, Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4 02838254936
4 Kim Phát Dược Phòng 269, Tôn Thất Thuyết, 8, Quận 4 0908354436
5 Số 36 20, Hoàng Diệu, 4, Quận 4 01283331314
6 Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P.8, Quận 4 0915980012
7 Thiên Phúc 124, Nguyễn Thần Hiến, 4, Quận 4 01692399790
8 Thanh Tuyền 253, Tôn Đản, 8, Quận 4 01228989500
9 Hữu Nghị 309, Hoàng Diệu, 4, Quận 4 0949800269