Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Bảo Long 22 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4 02838254936
2 Kim Phát Dược Phòng 269, Tôn Thất Thuyết, 8, Quận 4 0908354436
3 Số 36 20, Hoàng Diệu, 4, Quận 4 01283331314
4 Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P.8, Quận 4 0915980012
5 Hữu Nghị 2 319 Hoàng Diệu, P.9, Q.4
6 Hữu Nghị 309, Hoàng Diệu, 4, Quận 4 0949800269
7 Mỹ An 115, Khánh Hội, P3, Quận 4 0909556655
8 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 4 0354858646
9 Thiên Phúc 124, Nguyễn Thần Hiến, 4, Quận 4 01692399790
10 Thanh Tuyền 253, Tôn Đản, 8, Quận 4 01228989500