STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P.8 0915980012
2 Hữu Nghị 309 Hoàng Diệu, Q.4 0949800269
3 Bảo Long 22 Vĩnh Hội, P4 02838254936
4 NT số 36 30 Hoàng Diệu, P4 01283331314
5 Kim Phát Dược Phòng 269 Tôn Thất Thuyết, P8 0908354436
6 Thiên Phúc 124 Nguyễn Thần Hiến, P4 01692399790
7 Thanh Tuyền 253 Tôn Đản, P8 01228989500