Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Số 53 244 Lô T, Khu Tái Thiết Hoàng Diệu, 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
2 Hữu Nghị 3 269, Khánh Hội, 6, Quận 4
3 Bảo Long 22 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4 02838254936
4 Kim Phát Dược Phòng 269, Tôn Thất Thuyết, 8, Quận 4 0908354436
5 Số 36 20, Hoàng Diệu, 4, Quận 4 01283331314
6 Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P.8, Quận 4 0915980012
7 Hữu Nghị 2 319 Hoàng Diệu, P.9, Q.4
8 Hữu Nghị 309, Hoàng Diệu, 4, Quận 4 0949800269
9 Mỹ An 115, Khánh Hội, P3, Quận 4 0909556655
10 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 4 0354858646
11 Thiên Phúc 124, Nguyễn Thần Hiến, 4, Quận 4 01692399790
12 Thanh Tuyền 253, Tôn Đản, 8, Quận 4 01228989500