STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Trung Sơn 254, Dương Bá Trạc, P2, Quận 8 0919165325
2 Số 65 92, Dương Bá Trạc, P2, Quận 8 0937786779
3 Thúy Liễu 34, Nguyễn Thị Tần, P2, Quận 8 0932106733
4 Yến Nhi 170, Âu Dương Lân, 3, Quận 8 0912976508
5 Minh Phương 172, Âu Dương Lân, P3, Quận 8 02838511686
6 Yến Nhi 170, Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8 0912976508
7 Nhị Trưng 819-821, Phạm Thế Hiển, 4, Quận 8 02836613308
8 Nguyên Khang C3/45A, Phạm Hùng, P3, Quận 8 0776090423
9 Bảo Như 98, Bùi Minh Trực, 10, Quận 8 0908690466
10 Thuý Hằng 27, Phong Phú, 11, Quận 8 0933789119