STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Minh Phương 172 Âu Dương Lân , P.3 02838511686
2 Trung Sơn 254, Dương Bá Trạc, P2 0919165325
3 Nt Hồng Ánh 70, Dương Quang Đông, 5, Quận 8 02822239968
4 Thuý Hằng 27 Phong Phú, P.11, Q8 0933968096
5 Bảo Như 98 Bùi Minh Trực, P5 0908690466
6 Thuý Liễu 34 Nguyễn Thị Tần, P.2 0932106733
7 Nhị Trưng 819-821 Phạm Thế Hiển, P4 02836613308
8 Nguyên Khang c3/45a Phạm Hùng, P8 01226090423
9 Yến Nhi 170 Âu Dương Lân, P3 0912976508
10 Nhà thuốc số 65 92 Dương Bá Trạc, P2 01226090423