Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thuỳ An 993, Tạ Quang Bửu, 6, Quận 8
2 Phương Yên 79/53 Phú Định, P.16, Q.8
3 NT Phương Yên 2 22 D Rạch Cát, P.15, Q.8
4 Thúy Liễu 34, Nguyễn Thị Tần, P2, Quận 8 0932106733
5 Minh Phương 172, Âu Dương Lân, P3, Quận 8 02838511686
6 Yến Nhi 170, Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8 0912976508
7 Trung Sơn 254, Dương Bá Trạc, P2, Quận 8 0919165325
8 Số 65 92, Dương Bá Trạc, P2, Quận 8 0937786779
9 Nhị Trưng 819-821, Phạm Thế Hiển, 4, Quận 8 02836613308
10 Nguyên Khang C3/45A, Phạm Hùng, P3, Quận 8 0776090423
11 Bảo Như 98, Bùi Minh Trực, 10, Quận 8 0908690466
12 Thuý Hằng 27, Phong Phú, 11, Quận 8 0933789119