STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Mai Hòa 14 Hàm Tử Quan, P. Chương Dương, Hoàn Kiếm 0913510178
2 NT Trang Đức 609 Bạch Đằng, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm 0976429336
3 Hoàng Đàn 14 Nguyễn Văn Tố, P. Cửa Đông 0947867399