STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Phúc Nguyên 668 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên 0906171284
2 NT Nguyên Lương 2 192 Đức Giang, Long Biên
3 Hồng Hà 165 Ngọc Lâm, Long Biên
4 Tâm Dược 98 Bồ Đề, Long Biên 02438724755
5 NTTN 73/528 Ngô Gia Tự 01666832120
6 Quang Ly 25/56 Thạch Cầu, Quận Long Biên 0934509768
7 Vân Khánh Số 81B, Đức Giang, Quận Long Biên 01694766061
8 Tùng Lộc Ngõ 67/481 Ngọc Lâm, Quận Long Biên 02436502803
9 Quỳnh Anh 26 Hoa Lâm, Quận Long Biên 0987906768