STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Đức Tài 106 Bình Giã, P13
2 Huỳnh Liên 3 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10 0983620218
3 Phước An 28B, Phan Huy ích, P15 0932027711
4 An Thái 30 Hoàng Hoa Thám, P12 02838118365
5 Long Châu 9 1010 Âu Cơ, P.14 01217899599
6 Thanh Tùng 118/125/2k, Phan Huy Ich, P.15 02838151975
7 Hồng Đức 28 Cống Lỡ, P.15 0918192815
8 Phúc An Đối diện 198, Nghĩa Phát, P7 0903893098
9 Hồng Nhung 41a Hồng Hà, P2 0974433519
10 Thiên Phượng 167 Đồng Đen, P11 0982914187