Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Kiều Vương chợ Do thị trấn cửa Tùng Vĩnh linh quảng trị 0915056595
2 NT Kim Thoa Chợ Diên Sanh, thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
3 NT Minh Hoành 135 Quốc Lộ 9, Đông Hà Quảng Trị 0974544938
4 NT Bảo Châu 06 Lê Duẩn, Kp1, P1, TP Đông Hà Quảng Trị 02333553458, 0982053458