Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT 106 – Vì Thị Tươi Số 399, Trần Đăng Ninh, TP Sơn La
2 QT 145- Nguyễn Trọng Nam Tiểu khu 6, Thị trấn Thuận Châu, Thuận Châu 0386541147
3 QT Hồng Doan 45 Đường Nguyễn Lương Bằng TP Sơn La 0973977529