STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Số 37 106 Lý Bôn, Cẩm Phả 0333864926
2 NT Hiền Tiến 620 Đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long 0982930445
3 Chị Huyền Chợ Cột, Đông Triều
4 Chị Hằng Ki ốt chợ Trung Tâm, Cẩm Phả 0914776341
5 Chị Tú Chợ cầu 20, Cửa Ông, Cẩm Phả
6 Chị Hòa Ki ốt chợ Giếng Đáy, Bãi Cháy 0903482236
7 Chị Hoa Số 437, Cái Dăm, Bãi Cháy 0960238675
8 Mai Hoa Số 15 Khu 3 Hải Hòa, Móng Cái 0974573960
9 Chị Xoan Ki ốt 12, chợ Hạ Long 1, TP Hạ Long 01697709324
10 Lâm Phương Số 283 Cao Xanh, TP Hạ Long 0976175062