STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Khánh Ngọc 193 Tổ 5 Khu 3 Hà Tu, TP Hạ Long 0916931266
2 Cường Long Số 74, kênh Liêm, Cao Thắng, TP Hạ Long 0955260359
3 QTDN Thanh Tú Chợ Cầu 20, Phường Cửa Ông, Cẩm Phả 0977976695
4 Chị Đoan 365 Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả 01685588555
5 Chị Hằng Ki ốt chợ Trung Tâm, Cẩm Phả 0914776341
6 Chị Tú Chợ cầu 20, Cửa Ông, Cẩm Phả 0977976695
7 Chị Hòa Ki ốt chợ Giếng Đáy, Bãi Cháy 0903482236
8 Chị Hoa Số 437, Cái Dăm, Bãi Cháy 0960238675
9 Mai Hoa SN 222, Khu 3, P. Hải Hà, TP Móng Cái(Đường vào đồn 5) 0974573960
10 Chị Xoan Ki ốt 12, chợ Hạ Long 1, TP Hạ Long 01697709324