STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Khánh Ngọc 193 Tổ 5 Khu 3 Hà Tu, TP Hạ Long 0916931266
2 Cường Long Số 74, kênh Liêm, Cao Thắng, TP Hạ Long 0955260359
3 QTDN Thanh Tú Chợ Cầu 20, Phường Cửa Ông, Cẩm Phả 0977976695
4 Chị Đoan 365 Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả 01685588555
5 QT Số 37 106 Lý Bôn, Cẩm Phả 0333864926
6 NT Hiền Tiến 620 Đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long 0982930445
7 Chị Huyền Chợ Cột, Đông Triều
8 Chị Hằng Ki ốt chợ Trung Tâm, Cẩm Phả 0914776341
9 Chị Tú Chợ cầu 20, Cửa Ông, Cẩm Phả 0977976695
10 Chị Hòa Ki ốt chợ Giếng Đáy, Bãi Cháy 0903482236