STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Tâm- Đại lý thuốc tây Chợ Hồ Xá 1, Vĩnh Linh